Aktualności

Światowy Dzień Sztuki

Światowy Dzień Sztuki

by Wieslawa Przybyło-Cieślik -
Number of replies: 0

Światowy Dzień Sztuki

Światowy Dzień Sztuki w 2020 roku przypada na 15 kwietnia  i upamiętnia dzień urodzin wielkiego artysty renesansowego Leonarda da Vinci. Święto zostało ustanowione przez IAA ( International Assiocitation of Art) w 2011 roku.Celem obchodów jest promowanie sztuki i zwiększanie świadomości społeczeństwa międzynarodowego wobec dziedzin kultury oraz sztuki.

W tym dniu organizowane są wydarzenia artystyczne, wystawy, malarskie, spotkania z artystami oraz warsztaty z różnych dziedzin sztuki. Sztuka jest piękniejszą stroną ludzkości i stanowi fundament człowieczeństwa.Według definicji W. Tatarkiewicza, sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć i uczuć.Ten efekt tworzenia może zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Sztuka dotyka najintymniejszej sfery człowieka, jego emocji i jest wyrazem wizji świata twórcy.

Jan Paweł II w liście do artystów po zakończeniu prac konserwatorskich w Kaplicy Sykstyńskiej powiedział:

"Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia, i umiał marzyć o przyszłości".

Leonardo da Vinci  1452-1519 włoski malarz, architekt, mechanik, anatom, geolog powiedział w swym "Traktacie o malarstwie", że Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.

 

Attachment logo światowy dzień.jpg