Test diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności uczniów po szkole podstawowej.

Test sprawdzający dla klas I

Test sprawdzający dla klas II


Test sprawdzający dla klas III