Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Autorzy Katarzyna B. Maszarek i Aneta Wronska