Prostym językiem i w nowoczesnej formie

Podstawy optyki geometrycznej dla gimnazjum, zjawiska: powstawania cienia, odbicia i załamania światła. Zwierciadła płaskie, kuliste, soczewki wypukłe i wklęsłe.

Kurs hydrostatyki online...